powered by

Ochrana zdraví zákazníků - nejvyšší priorita

Pravidelná automatická teplotní kontrola kritických bodů má zásadní vliv na bezpečné uchování a skladování potravin. Synstores přináší velmi efektivní a technologicky jednoduché řešení pro sledování teplotního řetězce při výrobě a distribuci potravin.

hp 1

SYNSTORES

HACCP Reporting System

Plně autonomní, bezdrátový, systém čidel s minimální 10 letou životností baterií, který v reálném čase automaticky zobrazuje teploty v chladícím a mrazícím nábytku, archivuje HACCP reporty, zasílá teplotní alarmy a alerty otevřených dveří.
logo

APLIKACE HACCP S ARCHIVEM REPORTU

Zákazník má prostřednictvím uživatelsky přívětivé aplikace ve svém mobilu nebo počítači přístup ke všem klíčovým hodnotám a zároveň ke všem zápisům HACCP, které se automaticky ukládají do archivu v aplikaci. Takto jsou všechny HACCP hodnoty jednoduše, kdykoliv a online dostupné pro personál prodejny, Quality Management, kontrolní orgány ČZPI.

ONLINE DEMO
hp 1
reporty, alarmy

REPORTY, ALARMY

Lze nastavit SMS nebo E-mail alerty s výzvou k nápravnému opatření, teplotní alarmy a pravidelné zasílání reportů.
archivace

ARCHIVACE

Ke zvolenému datu lze z aplikace kdykoli stáhnout kompletní HCCP report ve formátu pdf.
Ukázka reportu...