Synstores, revoluce v měření teplot prostředí retailu, gastronomii a farmacii.

IRS Synstores GmbH je zákonným vlastníkem veškerého duševního vlastnictví i know-how a veškerých softwarových a hardwarových práv spojených s jejími produkty nebo systémem Synstores.

IRS Synstores GmbH vyvíjí a vyrábí systémy pro online monitorování a zaznamenávání teplot a dalších parametrů v chladicím řetězci, zejména v prostředí maloobchodu, zdravotnictví a gastronomii. Po důkladné analýze stávajících systémů a na základě zkušeností naší skupiny s komerčním chlazením jsme se před několika lety rozhodli vyvinout platformu Synstores.

Hlavním cílem bylo vytvořit bezúdržbový systém s optimálním poměrem nákladů a přínosů, který je flexibilní a má špičkový technický výkon, ale je také v souladu s nejnovějšími evropskými normami. Je bezdrátový a má životnost baterie více než 30 let bez výměny baterie a není potřeba pravidelná rekalibrace. Je testován německou TÜV na shodu s EN12830.

Synstores umožňuje plně automatizovaný provoz podle předpisů HACCP a GxP, všechna data a aplikace jsou přístupné prostřednictvím serveru Microsoft Cloud a jsou absolutně zabezpečené. Naše portfolio produktů dále rozšíříme o nové typy senzorů a aplikace, které budou všechny integrovány do platformy Synstores. Všechny komponenty jsou vyráběny v Evropě.

Synstores podporuje své zákazníky v oblasti Corporate Responsibility - přispívá k efektivnějšímu využívání chladicích zařízení - čímž šetří energii pro ekonomičtější manipulaci s potravinami a jiným zbožím citlivým na teplotu, snižuje ztráty potravin a další škody a samozřejmě přispívá také k vyšší úrovni spokojenosti zákazníků, protože jejich požadavky na kvalitu a čerstvost neustále rostou.

Teplotni Cidlo pizza
Teplotni Cidlo Chladak zelenina
Teplotni Cidlo Chladak Mleko2
Dverni Cidlo
Prostorove Cidlo1
Gateway 1
AUM01319 Low Res
AUM01384 Low Res