SYNSTORES / HRS - DŮLEŽITÉ INFORMACE

JAK SE PŘENÁŠÍ DATA Z ČIDEL DO GATEWAYE?
Rádiový signál, frekvence 868,3 MHz.

PŘENOS DAT Z GATEWAYE DO CLOUDU?
Pomocí datové SIM a LTE modemu.

KDO JE PROVOZOVATEL CLOUDU, KDE DATA LEŽÍ?
Microsoft Azure, zabezpečení podle standartu Microsoft pro cloudové aplikace (ISO 27001).

POTŘEBUJI PŘÍSTUP DO INTERNÍ IT SÍTĚ? POTŘEBUJI KOOPERACI INTERNÍHO IT ODDĚLENÍ?
Ne. Systém splňuje požadavky EN 12830:2018, je tudíž plně autonomní, nezávislý (to vyžaduje norma). Nepotřebujete tedy ani přístup do vnitřní IT sítě, struktury, nehrozí žádné interference, nepotřebujete interní wifi, ani instalovat dodatečnou wifi, pro IT to neznamená žádná rizika ani žádné náklady, ani žádné požadavky na IT oddělení a strukturu. Naopak, systém může poskytovat internímu IT a Q Managementu cenná data.

MŮŽEME SI DATA UKLÁDAT NA VLASTNÍ INTERNÍ SERVER?
Norma EN 12830 vyžaduje, aby se v aplikaci zabránilo manipulaci s daty, proto není ukládání na vlastním serveru povoleno – toto musí být zabezpečené cloudovým serverem. Můžeme však poskytovat data v libovolném formátu pro vlastní využití zákazníkem a pro integraci těchto dat do jiných systémů. Pro účely HACCP se musí používat HRS aplikace a výstupy z této aplikace – právě kvůli normě EN 12830, podle které je tento systém testován.PROVEDENÍ ČIDLA: JAKÁ JE „VÝPLŇ“ ČIDLA?
Design čidla je zkonstruován podle třídy IP65 (vodotěsné), „výplň“ tvoří elektronika, baterie, celý „vnitřní“ prostor je odolný proti vodě a není přístupný (použité baterie a elektronika dovolují tento postup = baterie se nemusí měnit, elektronika se neopravuje – v případě poruchy se vymění celé čidlo – výměna je otázkou vteřin).

JAKÝ TYP SENZORU VYUŽÍVÁTE?
Teplotní senzor s digitálním výstupem a vnitřní kalibrací, s max. tolerancí +/-0,3° C.

JAKÁ JE ŽIVOTNOST BATERIE?
Můžeme konstatovat, že garantovaná životnost baterie je minimálně 10 let, výpočty ukazují životnost až 40 let v trvalých teplotách do -30° C. Výrobce baterií má v některých senzorových aplikacích dlouhodobě takové baterie v provozu již přes 30 let a stále fungují. „Výdrž“ baterie je dána také unikátní architekturou firmware a SW, který zajišťuje minimalizaci spotřeby elektrické energie potřebné pro provoz čidla.

MÁ SYSTÉM CERTIFIKÁT HACCP?
Čidla jsou testována podle aktuální normy EN 12830:2018 (to je v současné době platná prováděcí norma pro verifikaci vlastností tepelných čidel a systémů v oblasti skladování a distribuce potravin. Tato skutečnost může být platným východiskem pro využití při tvorbě interních HACCP předpisů a plánů a může se tak stát integrální součástí těchto HACCP plánů – a zajišťovat tak kontrolu kritických bodů teplotního řetězce. Český Metrologický Institut provedl kompletní testování a systém Synstores tomuto testování vyhověl. Můžeme doložit oficiální test report od ČMI.