powered by

Ochrana zdravia zákazníkov – najvyššia priorita

Pravidelná automatická teplotná kontrola kritických bodov má zásadný vplyv na bezpečné uchovanie a skladovanie potravín. Synstores prináša veľmi efektívne a technologicky jednoduché riešenie na sledovanie teplotného reťazca pri výrobe a distribúcii potravín.

hp 1

SYNSTORES

HACCP Reporting System

Plne autonómny bezdrôtový systém senzorov s minimálne 10-ročnou životnosťou batérií, ktorý v reálnom čase automaticky zobrazuje teploty v chladiacom a mraziacom nábytku, archivuje HACCP reporty, zasiela teplotné alarmy a výstrahy otvorených dverí.
logo

APLIKÁCIA HACCP S ARCHÍVOM REPORTOV

Zákazník má prostredníctvom používateľsky prívetivej aplikácie vo svojom mobile alebo počítači prístup k všetkým kľúčovým hodnotám a zároveň k všetkým zápisom HACCP, ktoré sa automaticky ukladajú do archívu v aplikácii. Takto sú všetky hodnoty HACCP jednoducho, kedykoľvek a online dostupné pre personál predajne, Quality Management, kontrolné orgány ŠVPS.

ONLINE DEMO
hp 1
reporty, alarmy

REPORTY, ALARMY

Je možné nastaviť výstrahy SMS alebo E-mail s výzvou na nápravné opatrenie, teplotné alarmy a pravidelné zasielanie reportov.
archivace

ARCHIVÁCIA

K zvolenému dátumu je možné z aplikácie kedykoľvek stiahnuť kompletný HACCP report vo formáte PDF.
Ukážka reportu...